Belangrijke informatie over de quotadaling van de F-gassen
Deze informatie is ons verstrekt door Gasco uit Delft waarvan wij depothouder zijn.
Volgens de F-Gas II regelgeving is er sinds 1 januari 2024 een belangrijke quotadaling voor het op de markt brengen van gefluoreerde broeikasgassen (de zogenaamde F-gassen).

De nieuwe F-Gas III regelgeving zal naar verwachting in april in werking treden en daardoor gaat de afschaling van de quota een stuk sneller en heeft men als doel om in 2050 tot nul uit te komen.

Zo wordt er dit jaar een quotadaling van maar liefst 40% ingezet!

Wat betekent dit concreet voor u?
Door deze quotadaling zal er minder koudemiddel met hoge GWP waarden beschikbaar zijn en zullen er mogelijke ernstige tekorten ontstaan op de markt. Natuurlijk zal dit gepaard gaan met ernstige prijs steigingen dus hou daar rekening mee!

Vervangende koudemiddelen:
Omdat koudemiddelen met hoge GWP waarde minder beschikbaar zullen worden is het belangrijk over te schakelen naar ultra lage GWP koudemiddelen!

Om u te helpen met de keuze van koudemiddelen met een laag GWP voor nieuwe apparatuur, heeft onze partner Climalife een nieuwe koudemiddel vervangingstabel opgesteld. Alle beschikbare koudemiddelen zijn opgedeeld per GWP, per proces en per toepassing, zo vindt u gemakkelijk uw beste oplossing.

Download hier de tabel

Wij gaan steeds tot het uiterste om u aan uw behoeften te kunnen voldoen, maar ook wij zijn genoodzaakt om de quotadaling te respecteren. Alle koudemiddelen die in deze tabel zijn opgenomen zijn bij Gasco en Airco Frans beschikbaar.