Merken
 
Post Archives
 

De Veiligheid drukschakelaar

De druk schakelaar bewaakt de druk in het airco systeem. De gemeten druk is van groot belang voor de juiste werking van het aircosysteem.

De lagedruk schakelaar controleert de laagste druk van het systeem, als de druk in het systeem te laag is mag de compressor koppeling niet bekrachtigd worden, omdat er mogelijk te weinig koudemiddel aanwezig is waardoor er dan onvoldoende smering van de compressor is. In de praktijk zien we dat de compressor inschakelt bij een druk van ongeveer 1,5 Bar.

De middendruk schakelaar zal, als de persdruk oploopt, de ventilator gaan aansturen. In de praktijk zien we dat de ventilator bij ongeveer 16 Bar bekrachtigd wordt. Extra koeling geeft een lagere temperatuur en dus een lagere druk, als de druk door de koeling terugloopt naar ongeveer 14 Bar zal de ventilator uitgeschakeld worden totdat de druk weer stijgt..enz.

De hoge druk schakelaar controleert de maximale hoge pers druk van het systeem. Als de extra koeling geen voldoende drukverlaging oplevert, zal deze de compressor uitschakelen om schade aan het systeem te voorkomen. In de praktijk zien we dat gebeuren bij ongeveer 26 tot 32  Bar. Als de druk dan weer zakt naar ongeveer 22-26 Bar, dan zal de compressor weer bekrachtigd worden. Hoge drukken kunnen veroorzaakt worden door verstoppingen of teveel gevuld koudemiddel.De drukken kunnen per auto verschillend zijn, u dient de gemeten waarden dus altijd met de specificaties te vergelijken.

Bij een aantal voertuigen worden deze drukschakelaars gecombineerd, we spreken dan van een TRINARY of meervoudig druk contact.

Posted On: 29-07-2011

Comments (0)

Write Comment
Your Name:

Email:


Comment: Note: HTML is not translated!

Enter the code in the box below: