Merken
 
Post Archives
 

Blog Archive

Sort By:
De Verdamper

In de Verdamper heerst een veel lagere druk door de combinatie van de inspuithoeveelheid vanaf het expansie ventiel en zuigende werking van de compressor. De zuigdruk is in de praktijk ongeveer 1,5 - 2 Bar. Als het koudemiddel uitzet gaat het over in damp vorm (koken). Om de verdamping te kunnen doen plaats vinden moet echter warmte worden toegevoerd. De warmte wordt afgenomen van de lucht die over het verdamperblok wordt geleid. De lucht heeft dus al een gedeelte van de warmte afgege

Posted On: 29-07-2011

Expansie ventiel 1 (het hoekventiel)

De temperatuurvoeler van dit expansieventiel wordt op de uitgaande leiding van het verdamperblok geplaatst. (Zie installatie 2) Daar wordt de temperatuur van het koudemiddel gemeten wardoor de voelervloeistof boven het membraan krimpt of uitzet, waardoor er een juiste voorspanning op de veer wordt gezet. Aan uitgang van dit expansieventiel wordt gezogen door de compressor en deze zuigdruk  trekt het membraan omlaag tegen de veerdruk in! Daardoor wordt de kogel door de zuigerstang van

Posted On: 29-07-2011

Expansie ventiel 2 (het blokventiel)

Het thermostatisch geregeld expansieventiel of blokventiel Het expansieventiel vervult 2 functies; Vermindering van de druk van het koudemiddel,door een snelle drukvermindering van het koudemiddel te veroorzaken in het expansieventiel zal de temperatuur van het in de verdamper geinjecteerde koudemiddel sterk dalen Regelen van de hoeveelheid koudemiddel in het circuit, lees vermindering van de druk, afhankelijk van de druk en temperatuur aan de uitgang van de verdamper

Posted On: 29-07-2011

Expansie ventiel 3 (de orifice)

De orifice is een expansieventiel zonder thermostatische regeling. Dit systeem gebruikt een vaste gekalibreerde opening om het koudemiddel in de verdamper in te spuiten. De orifice is in de leiding geplaatst tussen de condensor en verdamper. De persdruk van de compressor wordt bij dit systeem geregeld door een drukschakelaar of een temperatuur schakelaar. Daarnaast vindt u bij deze toepassing het filter/droger als accumulator, ook wel vloeistof afscheider genoemd, altijd in het lagedruk s

Posted On: 29-07-2011

De Veiligheid drukschakelaar

De druk schakelaar bewaakt de druk in het airco systeem. De gemeten druk is van groot belang voor de juiste werking van het aircosysteem. De lagedruk schakelaar controleert de laagste druk van het systeem, als de druk in het systeem te laag is mag de compressor koppeling niet bekrachtigd worden, omdat er mogelijk te weinig koudemiddel aanwezig is waardoor er dan onvoldoende smering van de compressor is. In de praktijk zien we dat de compressor inschakelt bij een druk van ongeveer 1,5 Bar.

Posted On: 29-07-2011

De IJsbeveiliging

De IJsbeveiliging, is een termostatisch geregelde temperatuur voeler die tot taak heeft om de stroomtoevoer naar de compressorkoppeling te verbreken als de temperatuur op de lamellen van de verdamper kouder wordt dan . Als de temperatuur lager wordt bestaat er kans op ijsvorming. (Rijp aanslag) Dit kan de oorzaak zijn van het feit dat uw airco systeem 's Winters niet werkt.. Als de temperatuur van het verdamperblok vervolgens oploopt tot  boven de door het warmer word

Posted On: 29-07-2011

De Condensor

De condensor is er in verschillende uitvoeringen, onderstaand type is van het full-flow (serpentine) type, alle koudemiddel gaat als een slang door de platte gesegmenteerde buis, tegenwoordig wordt de condensor vaak gemaakt als een parallel-flow type. Het voordeel hiervan is dat er bij een verstopping maar een gedeelte van de condensor niet meewerkt. Dit leidt wel tot capaciteitsverlies en zo'n probleem wordt vaak in een warme omgeving (vakantie) pas duidelijk omdat dan de gehele capacite

Posted On: 29-07-2011

Signaaldrukgevers

De eerste generatie drukschakelaars waren in serie geschakeld waarbij de hoofdstroom van de compressorkoppeling door de schakelaars liep. Bij de tweede generatie werd er alleen een stuurstroom door de schakelaars gestuurd waarmee de hoofdstroom via een relais geschakeld werd. Bij de derde generatie geven de drukschakelaars hun signalen af aan de CPU. Dit regelbrein stuurt nu direct het koppelingsrelais en het ventilatorrelais aan. Ook is het hierbij mogelijk om de condensorven

Posted On: 29-07-2011